Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstw przeciwko mieniu
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych
 • przestępstw skarbowych

Zapewniamy pomoc na etapie postępowania wykonawczego:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wspieramy swoich Klientów w sprawach takich jak uzyskiwanie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Świadczymy usługi na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i reprezentujemy pokrzywdzonego w procesie karnym. Usługi dla osób pokrzywdzonych obejmują między innymi:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia

Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz z rzeczoznawcami i biegłymi.

Czekamy na Twój telefon pod numerem +31 (0) 6 87 00 67 70

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *